Jobba hos oss

Se våra lediga jobb

Välkommen – vad roligt att du hittat hit!

Modigo är en väletablerad vårdgivare och arbetsplats för psykologer, läkare och administrativa medarbetare. Hos oss står hög kvalitet i fokus, men också flexibilitet för dina och patienternas individuella behov och önskemål. På den här sidan läser du mer om oss.

Kort om Modigo

Specialister inom neuropsykiatri

Vi arbetar inom psykiatrisk öppenvård med bland annat utredningar, behandling, rådgivning och föräldrastöd. Vi har expertkunskap inom ADHD och autism.

Mottagningar i fyra städer

Vi driver i dagsläget sex centralt belägna mottagningar i Stockholm, Göteborg, Lund och Sundsvall. Vi har avtal och gott samarbete med ett flertal regioner.

Kvalitet, medmänsklighet och mod

Allt arbete hos oss utgår från våra tre kärnvärden: kvalitetmedmänsklighet och mod.

Varför jobba hos oss?

På Modigo finns god struktur och rutiner kring det kliniska arbetet. Vi har kollektivavtal, bra pensionslösningar och friskvårdsbidrag. Här är andra starka argument:

Hög kvalitet i verksamheten. Det patientnära arbetet är i fokus på Modigo. Cheferna är psykologer med klinisk bakgrund och deras uppgift är att skapa bra förutsättningar för dig som medarbetare. Vi håller nere antalet möten och möteslängden till förmån för det kliniska arbetet.

Kontinuerlig kompetensutveckling. Du är omgiven av kompetenta kollegor och erbjuds kontinuerligt kompetenshöjande insatser och utbildningar.

Flexibilitet för individuella behov. På Modigo utformar du ditt eget arbete och styr din tid. Det kan handla om att själv planera in när du har patientbesök och att arbeta hemifrån när du inte träffar patienter. En annan viktig aspekt är att Modigo tar hänsyn till patienternas behov och önskemål, exempelvis genom möjligheten att genomföra utredningar under en kortare, koncentrerad tidperiod.

Framåtanda och högt i tak. Vi är en prestigelös organisation som hela tiden utvecklas för våra patienters och medarbetares bästa. Har du idéer som kan göra verksamheten bättre – prata med din chef. Chansen är stor att den snart blir verklighet!

Medarbetarna berättar: Högre livskvalitet och mindre stress

Hos Modigo kan du i stor utsträckning själv styra över din tid och var du arbetar. Flexibiliteten möjliggör till exempel att jobba mer vissa veckor och mindre andra veckor. Eller att sköta administrationen efter patientarbetet hemifrån. Eller att ta ledigt på eftermiddagen och jobba igen det på kvällen. Vi litar på våra medarbetare.

Vanliga frågor och svar

Modigos kärnvärden

Kvalitet

Vi lutar oss tryggt mot evidensbaserade metoder och tummar aldrig på kvaliteten. Vi har god struktur och rutiner och arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling. Vår spetskompetens inom neuropsykiatrin är en av byggstenarna som gör oss framgångsrika.

Medmänsklighet

Vi sätter varje patients individuella behov och önskemål i centrum. Det innebär att vi är flexibla, tillgängliga och ser till att lösa problem. Våra medarbetare har en god arbetsmiljö som präglas av respekt, samarbete och hållbara förväntningar. Vi uppmuntrar till friskvård.

Mod

Vi vågar utmana och ta klivet ut i det okända för att utveckla och förbättra. Det är vi skyldiga alla människor som tar sig modet att söka vår hjälp när tillvaron inte längre är hållbar. Hos oss är det högt i tak, korta beslutsvägar och vi uppmuntrar alla medarbetare att komma med förbättringsidéer.

För att trivas hos oss…

Modigo är en organisation som präglas av frihet och ansvar för våra medarbetare. Därför är det viktigt att du som jobbar hos oss är:

Självständig och strukturerad. Du lägger själv upp en plan för ditt arbete, ser till att få jobbet gjort samtidigt som du tar hand om dig själv, till exempel genom tillräckligt med pauser.

Trygg i din yrkesroll och kompetens. Du står på egna ben, samtidigt som du drar nytta av den struktur och kompetens som finns till ditt förfogande på Modigo. Din enhetschef (som är en erfaren psykolog) samt olika samarbetsforum är viktiga bollplank.

Flexibel och nyfiken. Du vill arbeta i en agil verksamhet som ständigt utvecklas. Du är lösningsorienterad och vill, utifrån den givna strukturen, hitta individuella anpassningar för att hjälpa varje patient så bra som möjligt.

Vår historia

Vi är pionjärer inom neuropsykiatri

Modigos historia börjar med en ensam psykolog, stora patientbehov och en tydlig övertygelse: Det här måste gå att göra bättre!

År 2016 tog leg. psykolog Märta Olausson testväskan i handen och började resa runt i Norrland där tillgängligheten inom psykiatrin var eftersatt och köerna långa. Tjänsten var neuropsykiatriska utredningar och honnörsordet kvalitet.

Sedan dess har Modigo vuxit snabbt – för att kunna göra skillnad för fler. Idag är vi över hundra psykologer, läkare och administrativa medarbetare på mottagningar på fyra orter. Och vi har breddat vårt erbjudande för att kunna möta fler behov inom adhd och autism samt närliggande problematik.

I själ och hjärta är vi dock desamma: Vi är pionjärer inom neuropsykiatri som brinner för tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna för vår patientgrupp. Dessutom är vi nytänkare som arbetsgivare. Hos oss ska alla ha en hållbar arbetssituation och rikt arbetsliv. Varje medarbetare ska ha förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb – samtidigt som man utvecklas och får ihop livspusslet.

Prenumerera på lediga jobb!

Var god ange en giltig e-post.
Var god ange ditt namn.